:::: MENU ::::

MALİYET YÖNETİMİ

logo_site_icin

MALİYET YÖNETİMİ

Maliyet Düşürme Planı

Maliyet düşürme “mamullerin kalitesini bozmaksızın, işletmenin elindeki kaynakların en rasyonel kullanımı sayesinde işletme maliyetini oluşturan kalemlerden, hangilerinin ne düzeye kadar azaltılabileceğinin araştırılması ve amaç olarak belirlenecek maliyeti ya da maliyetleri, en uygun yollarla, olabildiğince düşük düzeyde saptayabilmektir.

 

Maliyet Analizi

Yapım Aşamasında…

 

Ürün Reçeteleri

Yapım Aşamasında…

 

Sabit ve Değişken Gider Analizi

Yapım Aşamasında…

 

İşletme Ürün ve Hizmet Üretim Süreci Analizi

Yapım Aşamasında…

 

Sonuçların İzlenmesi ve Öneriler

Yapım Aşamasında…